Mama, tata i dziecko

Pojęcie rodziny pojawia się w wielu dziedzinach życia. Nawet uczymy się go w szkole na lekcjach socjologi. Według tej nauki rodzina jest niczym innym jak jednostką społeczną. Jest to w pewnym sensie grupa, czy też instytucja, do której zalicza się kilka osób. Według podejścia socjologicznego, rodzinę nazywa się grupę społeczną, w której poszczególnych członków łączą intymne relacje. Między członkami rodziny powstaje uczucie miłości i łączy ich wspólny cel. Wszyscy wzajemnie za siebie odpowiadają. Socjologia głosi, że w rodzinie są osoby, które mają określone relacje pomiędzy sobą. Jest małżeństwo, czyli mąż i żona. Tworzą oni związek partnerski i jednocześnie są rodzicami, czyli mamą i tatą. Do rodziny zalicza się również dzieci i rodzeństwo. Najważniejszym zadaniem rodziny jako instytucji społecznej jest pozostanie w trwałym i w miarę unormowanym związku. Ma on jedno zasadnicze zadanie, a mianowicie rodzina ma na celu przedłużyć nasz gatunek ludzki. Pełni ona wiele ważnych funkcji, które ma za zadanie wykonywać na co dzień. Najważniejszą z nich jest prokreacja, czyli nastawienie na posiadanie potomstwa. Członkowie rodziny mają również za zadanie opiekowania się sobą na wzajem. Rodzice mają za zadanie dbać o dzieci i siebie na wzajem. Muszą uczyć ich kultury i życia w społeczeństwie. To właśnie z rodziny wywodzi się najważniejsze wartości jakie mają znaczący wpływ na nasze przyszłe życie. Wiele małych rodzin mieszka z dziadkami. Są też rodziny nie pełne, gdzie brakuje mamy, taty, lub jest małżeństwo bezdzietne. Rodziną nazywa się również osoby, które nie są związane małżeństwem, ale pozostają w nieformalnym związku.