Czym jest mieszkanie

Według prawa mieszkaniem nazywa się zespół pewnych pomieszczeń, które można zamieszkiwać i pomieszczeń pomocniczych, do których prowadzi osobne wejście. W mieszkaniu można zauważyć masę ścian, które odgradzają poszczególne pomieszczenia. Pojęcie mieszkania dokładniej zostało wytłumaczone w rozporządzeniu Ministra infrastruktury w 2002 roku. Zawarte zostały tam szczegółowe warunki techniczne jakie powinny spełniać budynki mające miano mieszkania. Mogą w nim stale przebywać ludzie i prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe. Patrząc od strony form budowania budynków można wyróżnić kilka rodzai mieszkań. Wśród nich najbardziej znane są mieszkania spółdzielcze. Ich właścicielem jest spółdzielnia, która oddaje je do użytku konkretnym osobom, w zamian za płacenie co miesiąc czynszu. Są również mieszkania komunalne, które buduje gmina ze swojego budżetu. Są one przeznaczone dla osób z problemami mieszkaniowymi. Takie mieszkania gmina może wynajmować, jak również i sprzedać. Są jeszcze tak zwane mieszkania indywidualne i zakładowe. Można również wyróżnić mieszkania społeczno-czynszowe. Takie typy mieszkań realizowane są za pośrednictwem Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Towarzystwo to buduje takie mieszkania za pieniądze, które otrzyma od Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Mieszkania indywidualne, są wykupione na własność i ich właściciel na własną rękę zapewnia sobie ogrzewanie, ciepłą wodę i inne udogodnienia. W takich mieszkaniach zwykle jest osoba, która pilnuje wszystkich formalności.